Annemieke Verbeek

Bevallen is oer en rauw en fascinerend en ik ervaar het echt als een eer dat mensen mij op zo’n bepalend moment in hun leven aan hun zijde vertrouwen.

Ik geloof niet dat er één soort bevalling de beste is, wél dat alle zwangeren het recht hebben op de juiste informatie op basis waarvan zij zelf kunnen kiezen wat bij hen past. De steun die je van mij als doula krijgt, is wars van poeha, nuchter, rustig, warm en empathisch.

De geboorte van je kind kan iets zijn waar je met trots en zelfvertrouwen op terugkijkt. Dat heb ik zelf bij mijn drie bevallingen ook zo ervaren. Uiteindelijk is het ‘waar’ van de bevalling minder belangrijk dan het ‘hoe’. Eigenlijk is het vrij simpel: iedereen wil als mens gezien en gehoord worden, de ruimte krijgen om eigen keuzes te maken en respectvolle zorg ontvangen.

Aan het roer

Vrouwen die een eerdere bevalling als traumatisch omschrijven, noemen controleverlies, angst voor de gezondheid van de baby, pijn en gebrekkige communicatie en uitleg als oorzaak van hun nare ervaring. Het woord ‘controle’ roept in deze context vaak verwarring op, want als er iets oncontroleerbaar is, is het wel een bevalling. Misschien is het beter om te spreken van ‘regie’ in plaats van ‘controle’. Vergelijk het met een schipper op volle zee. Hij zal moeten meedeinen met de onvoorspelbare golven en moet zijn plan aanpassen als het weer ineens omslaat. Maar hij is wel op elk moment degene die de beslissing maakt over hóe hij dat doet. Zo zou het tijdens een bevalling ook horen te gaan: hoe een bevalling verloopt, weten we nooit vooraf, maar de vrouw moet ten alle tijden het gevoel houden dat zij aan het roer staat.

B.R.A.I.N.S

De B.R.A.I.N.S.-methode is een fijn handvat voor het doorhakken van taaie knopen. Bij elk voorstel voor een meting of interventie tijdens zwangerschap en bevalling kan je de volgende vragen stellen, aan jezelf en/of de zorgverlener:

Beweegredenen

Wat zijn de Beweegredenen?

Risico's

Wat zijn de Risico’s?

Alternatieven

Wat zijn de Alternatieven?

Ik

Wat vind Ik zelf?

Niks

Wat zou er gebeuren als we Niks doen?

Stilstaan

Ik wil hierbij Stilstaan (tijd nemen, nadenken, overleggen, heb ik nog vragen?)

Mijn betrokkenheid bij de geboortezorg vloeit voort uit mijn betrokkenheid bij vrouwenrechten. Ja, ik noem mezelf vol trots een feminist. Vrouwen hebben het recht zo volledig mogelijke ‘meningsvrije’ informatie te krijgen over de keuzes die er zijn, en te weten dat zij het uiteindelijk zijn die de knoop doorhakken. Jouw lichaam, jouw baby, jouw bevalling. De woorden ‘bevallen’ en ‘moeten’ zouden wat mij betreft nooit in één zin samen horen.

De Vlaamse schrijfster/cartoonist Noëmie, vrouw achter een van mijn favoriete blogs Le Coeur A Marée Basse, maakt zinnestrelende, trefzekere cartoons over het moederschap. Deze poster waarin ze B.R.A.I.N.S. uitlegt zit in je welkomstpakket als je kiest voor doula-ondersteuning. Ze zijn een perfect handvat voor een gesprek met je jezelf, je partner en je zorgverlener, en helpen bij het ontwarren van de soms ondoordringbaar lijkende kluwen van gedachten, emoties en informatie.

Ik ben als doula opgeleid bij BiA-doulatraining, erkend lid van de Nederlandse beroepsvereniging voor doula’s en werk samen met fantastische collega’s in Het Doula Collectief.

Welke keuzes je ook maakt

Als doula hoop ik jou als zwangere bewust te maken van de rechten die je hebt. Zodat je écht je eigen keuzes kunnen maken, en niet dwingend gestuurd wordt door wat je omgeving, verloskundige of gynaecoloog of (sociale) media van je verwacht of zelfs eist. Dat is niet altijd makkelijk, zelf verantwoordelijkheid nemen. Wijsheid heb je alleen achteraf. Er is onder de streep dan ook geen ‘goed’ of ‘slecht’, er is alleen maar het doen met wat er is en meebewegen in het moment.

Naar een ‘waarom’ vragen, betekent niet dat je medische adviezen in de wind slaat of moedwillig baby in gevaar brengt. Het betekent vaak simpelweg dat je vraagt om wat geduld en begrip om je eigen afwegingen te kunnen maken. En of je dan uiteindelijk kiest voor een badbevalling thuis, een poliklinische geboorte tussen geluidsdichte muren en witte jassen binnen handbereik, of een medische baring met alle toeters en bellen: dáár heb ik gewoon helemaal niks van te vinden. Want: